Men Reikerås har ikke søkt om å få bevillingen tilbake…

I Haugesunds avis kunne man 9. juli 2017 lese at Marius Reikerås har søkt om å få bevillingen tilbake.

Han har søkt om å få tilbake bevillingen sin, og håper dette kan bli avgjort i løpet av høsten.

Jeg spurte like godt tilsynsrådet. Svaret er ikke til å ta feil av:

Deres nedenstående mai bekreftes mottatt..

Vi kan ikke se å ha mottatt noen søknad om ny advokatbevilling fra Marius Reikerås.

Med vennlig hilsen
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Hege Bjølseth
Direktør

Marius Reikerås har altså ikke søkt om å få tilbake bevillingen.

Det ser derimot ut til at han har krevd den tilbake. Fra feil instans rett nok. Det gjør han i dette brevet.

Her har han åpenbart glemt grunnen til at han mistet bevillingen. Det har jeg forsåvidt skrevet om tidligere, så jeg ser ingen grunner til å gjenta meg selv – utover å konstantere at Reikerås nok ikke kan sies å ha søkt om å få bevillingen tilbake.

Jeg velger å ta med et lite sitat fra Reikerås’ brev tilslutt:

Så nå må «speedes» opp og levere bevillingen, som altså har vært inntakt hele tiden, tilbake umiddelbart!

Om Reikerås selv tror at den er intakt burde han vel sagt det til HA, og ikke prøvd å hevde at han har søkt?