Kategoriarkiv: Bjelland

Bjellandsaken

For de av oss som følger med i bergensavisene BT og BA, så er begrepet Bjelland-saken kjent. For ikke så lenge siden ble jeg også oppmerksom på skriverier i lokalavisen for Fjell. I Vestnytt dukket det nemlig opp et leserinnlegg med denne ingressen:

Kampen mellom David og Goliat

«Hva er det som gjør at det er vanskelig å få en oppklaring i denne saken?»

Videre i leserinnlegget skrives det at det er kommunen som har gjort feil, og underforstått, har skylden for herr Frank Obert Bjelland, og familien, sine problemer.

Det er en historieformidling som underslår sentrale elementer i saken!

Frank Bjelland har nemlig fått saken sin behandlet i retten flere ganger.

Det hele starter med to naboer som skulle endre grensene seg i mellom. Dette gjør de. Senere, mange år senere, blir de igjen uenige om grensene og eiendomsretten til et mindre areal. Frank Bjelland trekker naboen sin for retten. Han taper i tingretten og han taper i lagmannsretten, i 2010. Lagmannsretten skriver blant annet dette:

Bjelland og Svendsen kan etter dette ikke høres med sin prinsipale anførsel om at det ikke foreligger en bindende avtale om overføring også av arealet foran Stenbergs garasje. Den avtale som foreligger og som gir utgangspunktet for den kartforretningen som ble gjennomført i 1994, er derfor gyldig og bindende.

Avtalen mellom Bjelland/Svendsen og naboen var altså bindende. Hvilken avtale? Jo; den avtalen som regulerte grensene dem i mellom.

Da er det vel ganske klart at eventuelle feil ligger på Bjelland (eller naboen) sin side? Og at dette ikke er et forhold som vedkommer kommunen, men kun naboene?

Hadde Frank Bjelland gitt seg etter dette hadde det vært en ordinær nabokrangel som eskalerte litt. Men han gir seg ikke. Han setter i gang aksjoner med flygeblader, påstander om dokumentfalsk, nettsider med grove påstander og mye annet. I bakgrunnen sitter kommunen, og forsøker å forklare partene at grensejustering er en sak kommunen ikke er part i…

For kommuner kan ikke endre grenser. Grunneiere og domstoler kan det. Kommuner registrerer bare grensene grunneierene er enige om.

Men Bjelland holder seg ikke til nettsider og flyveblader. Han trekker Fjell kommune for retten, med krav om at de skal ordne opp i «feilen». Men han har ikke så mye mer hell nå. Han taper.

At han tapte denne saken må vel kunne sies å være underkommunisert en tanke av Bjelland. Spesielt med tanke på hva retten skriver:

Det er ikke hjemmel i matrikkelloven for å pålegge kommmunen en slik handleplikt som kreves.

Eller sagt enda klarere: Kommunen ville handlet ulovlig om de gjorde det Bjelland ber dem gjøre. Det kan selvsagt ikke kommunen gjøre. Retten skriver i klartekst at saken må løses av de aktuelle grunneiere.

Neste skritt fra Bjelland er et jeg har sett på tidligere – nemlig å melde om mulig korrupsjon. For når Bjelland ikke får viljen sin er det åpenbart korrupsjon som er grunnen…

Som dokumentert i den andre posten min er dette gransket av et eksternt, velrenomert, advokatfirma, uten at de finner spor av korrupsjonen. Tvert imot kritiserer de varselet for å ha karakter av ønske om omkamp for Bjellands del, og noterer seg at Bjelland ikke er i stand til å konkretisere varselet.

Frank Bjelland har prøvd sin sak i mange ulike instanser, med negativt resultat:

  • Tingretten, Frank Bjelland mot naboen: Frank Bjelland tapte.
  • Lagmannsretten, Frank Bjelland mot naboen: Frank Bjelland tapte.
  • Tingretten, Frank Bjelland mot kommunen: Frank Bjelland tapte.
  • Kommunestyret i kommunen: Frank Bjelland fikk ikke viljen sin der heller.
  • Påstand om korrupsjon: Klart tilbakevist av et velrennomert advokatfirma.

Svaret på spørsmålet «Hva er det som gjør at det er vanskelig å få en oppklaring i denne saken?» er enkelt:

Det som gjør at det vanskelig å få en oppklaring er at Frank Bjelland ikke kan akseptere at han muligens tar feil. For hva er det mest sannsynlige her? At Frank Bjelland har rett og at tre domstoler, kommunestyret og et frittstående advokatfirma tar feil? Eller er det enkelt og greit at Frank Obert Bjelland ikke har forstått sin egen sak, og enkelt og greit tar feil?

Jeg ville satt pengene på at Bjelland tar feil.

Og dette er klassisk i konspimiljøene. Man har ingen vilje til å ta inn over seg at ens egne problemer kan være selvforskyldte.