Familiekanalens klage på Lotteritilsynet

Rune Fardal har i den senere tid hevdet at han urettmessig er fratatt grasrotandelen.

Tilsynet

For å få den tilbake har han derfor startet en kampanje mot Abid Raja, som er kulturminister, der han krever den tilbake. Det vil neppe føre frem, for departementet er ikke klageinstans – og departementet har ikke instruksjonsrett:

Departementet kan gi generelle pålegg til Lotteri- og stiftelsestilsynet, men ikke instruere Lotteri- og stiftelsestilsynet i enkeltsaker.

Det samme gjelder selvsagt lotteriklagenemda; Departementet har ingen instruksjonsrett i enkeltsaker. Om departementet skulle gå inn og instruere i en enkeltsak vil det altså være brudd på forskriften, og sikkert et tema EMD ville hatt et ord med i laget om.

Videre argumenterer Rune Fardal og Familiekanalen med at andre organisasjoner som ikke er berettiget får støtte. For et par av organisasjonene han lister opp kan det nok reises spørsmål om de er berettiget eller ikke, ut fra kriteriene; for andre misforstår nok Fardal reglene litt.

Videre så er ikke Rune Fardal på kant med en bokstav i forskriften. Han er på kant med mange. At det tilfeldigvis ble begrunnet med at han har virksomhet utover det rent lokale eller regionale handler nok mer om at det var enklest å dokumentere, og nok til å konstantere brudd.

Gratis arbeidsinnsats, medlemskontingent og gaver likestilles når det gjelder kravet til frivillig innsats. Gratis styreinnsats tilfredsstiller ikke kravet til frivillig innsats alene. Det må ikke være for tett knytning mellom kontingent, gaver eller gratis arbeidsinnsats og gjenytelser.

Som eksempel kan det nevnes krav til frivillig innsats, der det eksplisitt står at frivillig styreinnsats alene ikke er nok. Hvilken aktivitet i familiekanalen er det som ikke er utøvd av Rune Fardal, styremedlem?

At andre organisasjoner urettmessig får grasrotandelen er ikke en grunn til at Rune Fardal skal få. Det er en grunn til å frata andre organisasjoner retten til å delta i ordningen. I så måte er nok tilsynet avhengige av tips, ettersom de ikke når over mengden organisasjoner som deltar i ordningen på eget iniativ.

Videre påstår Rune Fardal at han har mistet det fordi han taler myndighetene imot. Det er nok feil. Han mistet det fordi undertegnede – og en del andre – gjorde lotteritilsynet klar over forholdet. Undertegnedes motivasjon for å gjøre tilsynet oppmerksomme på det var at jeg anser Rune Fardal som en svindler og direkte skadelig for rettssikkerheten.

Vil Rune Fardal ha dette omgjort må han gå til sivilt søksmål. Summene det er snakk om er store nok til at det utvilsomt vil være et fornuftig søksmål om han oppriktig mener han har rett.

Så Rune, om du mener å ha rett bør du sette deg ned og skrive stevning, og stikke innom domstolen med den. For klage til klagenemda og departementet kan ikke føre frem. Der er jussen entydig.

Jeg tror derimot ikke et slikt søksmål vil føre frem.

Én tanke om “Familiekanalens klage på Lotteritilsynet”

  1. Hvorfor bruker du ad hominem argumentasjon? Jeg synes egentlig ikke så mye om alt Fardal driver med ,men du driver da med personforfølgelse av han noe som ikke er så mye bedre.. Hva har for eksempel hvor han har vært i militæret med sakene hans å gjøre?
    Jeg har forresten en anelse om hvem du er; -jobber i barnevernet,- tildigere litt politisk aktiv, – skriver gjerne innlegg i media og har da ofte ett sterkt behov for å forsvare og ha siste ord. Av og til litt irritert fordi folk ikke engasjerer seg. Har barn,men er skilt og skiftet bosted for ikke så altfor lenge siden. Kommer opprinnelig fra et helt anna sted enn i området der du bor nå. Dette kan nok virke generellt,men du vil nok kjenne deg igjen om jeg har rett.

    Liker

Det er stengt for kommentarer.