Grunnen til at Rune Fardal ikke har organisert Familiekanalen

Det har kommet oss for øre at Rune Fardal er straffedømt for relativt grov økonomisk kriminalitet, og dokumentfalsk. Ironisk nok kommer dette oss for øre samme dag som Rune Fardal klager over at andre bedriver dokumentforfalskning: Nå er rett nok ikke det Fardal har gjort like grovt, men det er noe med det å sitte … Les mer Grunnen til at Rune Fardal ikke har organisert Familiekanalen

Rune Fardal motarbeider foreldres kamp for sine barn.

Rune Fardal har den siste tiden gått løs på Ken Joar Olsen. Bakgrunnen er at Olsen har lagt fram kritiske bemerkninger (med dokumentasjon) til hvordan Fardal drifter sin virksomhet (Familiekanalen). Olsen har også kritisert Fardal sitt forsvar av Bowen, som der Fardal i realiteten forsvarer grov barnemishandling. Olsen har holdt seg saklig. Tonen har vært … Les mer Rune Fardal motarbeider foreldres kamp for sine barn.

Hva har Rune Fardal og Familie kanalen oppnådd?

Familie kanalen [sic] påstår de dokumenterer. Det Fardal eventuelt dokumenterer er hvor lite han forstår av journalistisk håndtverk. For det er til tider pinlig å se hvordan Rune Fardal opptrer som rent mikrofonstativ. Dokumentarene Rune Fardal og Familie kanalen produserer er stortsett at en person forteller i en til to timer. Det blir ikke fulgt … Les mer Hva har Rune Fardal og Familie kanalen oppnådd?