Hater Rune Fardal brått Israel, eller er det bare vanskelig å velge venner?

Rune Fardal deler en video fra Robert D. Steele. Hvem er så denne Steele? Han er del av det samme, svært konspiratoriske, nettverket som Rune Fardal – ITNJ, som jeg har skrevet om tidligere. Det Rune Fardal ikke nevner er at Steele faller i den klassiske anti-jødiske konspirasjonsleiren, med boktitler som China Wuhan Coronavirus: Counterintelligence … Les mer Hater Rune Fardal brått Israel, eller er det bare vanskelig å velge venner?

Rune Fardals økonomiske rot.

Rune Fardal ved Familiekanalen har fått avslag fra Lotteri- og stiftelsestilsynet på grasrotandelen fra Norsk Tipping — og det skulle bare mangle. Grunnlaget tilsynet anfører er to ting: Virksomheten fremstår ikke som klart lokal eller regional, men har et landsdekkende preg. Familiekanalen bærer preg av å dekke privatøkonomiske omkostninger De har selvsagt rett, på begge … Les mer Rune Fardals økonomiske rot.

Rune Fardal og Familiekanalen mister grasrotandelen

Rune Fardal og Familiekanalen har samlet inn penger via grasrotandelen til Norsk Tipping. Så langt har han fått inn rett i underkant av 35000,- så det er åpenbart en spilleglad gjeng. Men det ser ut til å være slutt på dette, etter tips til Lotteritilsynet, blandt annet fra undertegnede. Det er varslet at Familiekanalen vil … Les mer Rune Fardal og Familiekanalen mister grasrotandelen

Rune Fardal søker støtte fra BUFDIR.

Rune Fardal anklager regelmessig andre for å være betalt av Barnevernet. Undertegnede, Ken Joar Olsen, Arbeid mot Rettferdighet, Forulempingstilsynet, også videre har blitt anklaget for dette på ulike tidspunkt. En vanlig konspirasjonsteori i miljøet er at staten finansierer opposisjon mot dem. Dette er utvilsomt samlende, og definerer staten som en fiende. Dette har ikke Rune … Les mer Rune Fardal søker støtte fra BUFDIR.

Konspirasjonsteorier hos Rune Fardal & co.

Pedofile i barnevernet? Den siste tiden har jeg observert en dreining i mer ekstremistisk og konspiratorisk retning i deler av barnevernshatermiljøene. Der motstanden tidligere var isolert til motstand mot barnevernets opptreden, har det nå fått mer preg av altomfattende konspirasjonsteorier. Et eksempel på det er Dennis Bowen: Det er skummelt å forstå hva barnevernet egentlig … Les mer Konspirasjonsteorier hos Rune Fardal & co.

Grunnen til at Rune Fardal ikke har organisert Familiekanalen

Det har kommet oss for øre at Rune Fardal er straffedømt for relativt grov økonomisk kriminalitet, og dokumentfalsk. Ironisk nok kommer dette oss for øre samme dag som Rune Fardal klager over at andre bedriver dokumentforfalskning: Nå er rett nok ikke det Fardal har gjort like grovt, men det er noe med det å sitte … Les mer Grunnen til at Rune Fardal ikke har organisert Familiekanalen

Rune Fardal motarbeider foreldres kamp for sine barn.

Rune Fardal har den siste tiden gått løs på Ken Joar Olsen. Bakgrunnen er at Olsen har lagt fram kritiske bemerkninger (med dokumentasjon) til hvordan Fardal drifter sin virksomhet (Familiekanalen). Olsen har også kritisert Fardal sitt forsvar av Bowen, som der Fardal i realiteten forsvarer grov barnemishandling. Olsen har holdt seg saklig. Tonen har vært … Les mer Rune Fardal motarbeider foreldres kamp for sine barn.