Rune Fardal støtter barnepornodømt

Rune Fardal har vore i Valle, og forsøkt å få møte med kommunen sitt barnevern. Etter alt å døme er det saka til familien Gautestad som har vore tema:

Thor Ole Gautestad vart i 2018 dømt til ni månaders fengsel for å ha grov barnepornografi på PCen. Det er snakk om 735 bilete, og 65 videoar. Påtalemakta meiner det foregjekk over ein tidsperiode på 5-6 år.

Politiet pågreip Thor Ole Gautestad 29. mars 2017. Det er altså ei rimeleg fersk sak. Dommen fall i 2018. Det er heller ikkje snakk om gråsonemateriale, som pornografi med personar litt under 18. Det er snakk om prepubertale, eller heilt ned i spedbarnsalder:

Resultatet i dommen var 9 månader fengsel, forbod mot å nytte Skype i fem år, og inndraging av PC. Dommen vart anka til lagmannsrett (18-035866AST-ALAG) og høgsterett (HR-2018-1096-U), men avvist av begge instasar. Såleis er dommen frå tingretten rettskraftig.

Tidlegare har Rune Fardal gått svært hardt ut mot Jo Erik Brøyn, som vart teken for barnepornografi. Fardal har vore sterkt kritisk til at Brøyn fekk behalde ungane, og har ofte kritisert at dømde personar får ha omsorgen:

I denne saka har åpenbart ikkje Rune Fardal noko problem med det. Eller så kjenner ikkje Rune Fardal til saka. Begge deler er kritikkverdig. Om han ukritisk støttar folk utan å sjekke slikt, er det all grunn til å stille spørsmål ved praksisen.

Det er ikkje første gong Rune Fardal støttar folk som er dømde for overgrep. I 2019 støtta han Dennis Bowen, som er dømt for vald mot eigne born, og i 2004 var Rune Fardal etter alt å dømme involvert i ei sak som omhandla ein incestdømt prest.

Kan det vere så enkelt som at ein familie betaler Fardal, og difor stiller han ikkje kritiske spørsmål? Det stadfestar i så fall mykje av kritikken; Rune Fardal bryr seg ikkje om ungane. Han bryr seg om foreldra sine rettar.

Det teiknar seg eit mønster av ein Rune Fardal som har to prioriteringar. Å få inntekter ved å stille opp i møter, og vinne fram med foreldra sine rettar. Borna sine rettar ser ikkje ut til å vere ei prioritering.

6 tanker om “Rune Fardal støtter barnepornodømt”

 1. Enkelte gjør det meste for penger. Etiske retningslinjer finnes ikke når han hører klingende mynt, eller her snakker vi vel om knitrende store sedler.

  Liker

 2. En god fremstilling. Etter en gjennomgang av det som er å finne om Fardals tilknytning til «Gruppen for familiens selvstendige rett», kan blant annet Bergens tidende (BT) bidra med dette:

  «Heller ikkje Rune Fardal, ein annan aktiv mann i nettverket, vil svare på om han har hatt kontakt med (den incestdømte presten).

  — Det kan eg ikkje seie noko om til deg. Vi føler ikkje at BT er den mest objektive avisa i slike saker, seier Fardal.»
  (04.04.2004, https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/lKQVL/hjelper-incestdoemt-prest-paa-flukt)

  Kroner en, kroner to, tenkte nok den konstant konkursrammede Rune Fardal da …

  Nå hører også Arild Holta med til historien her. Det er litt usikkerhet rundt «Gruppen til familiens selvstendige rett», som Fardal ser ut til å ha kommet i kontakt med i 2003. Holta er også straffedømt for alvorlige forhold mot egne barn.

  Holta drev forumet Redd våre barn, hvor «Gruppen til familiens selvstendige rett» har (hatt?) egen «avdeling». Man ser at dette miljøet konsekvent knytter til seg mennesker som med rette har kommet i barnevernets søkelys.
  Det er forøvrig flere av dem rundt Doktoren som har opptrådt i det forumet.

  (Wikipedia har forøvrig uriktig informasjon om Gruppen til familiens selvstendige rett:
  «I 2004 etablerte han nettverket «Gruppen til Familiens Selvstendige Rett» som også hadde en nettside hvor mer enn 400 fagpersoner innen barnevern, rettssystemet, media etc. ble advart mot med navn.»

  Gruppen skal være blitt grunnlagt av Mona Lygre, med beslutning om navn i 2002:
  «Gruppen til Familiens Selvstendige Rett er startet av initiativtaker Mona Lygre. Gruppens navn ble til ved en avstemning i 2002.»

  I vedtektene som fortsatt ligger på nett, finner vi dette:
  «Deltakerne i Gruppen til Familiens Selvstendige Rett vedtok enstemmig den 29. oktober 2003 at vi er likeverdige og selvstendige representanter av gruppefellesskapet. Derav reserverer vi oss mot å velge en offisiell leder, et styre, eller andre representanter med makt / myndighet.»
  http://www.barnasrett.no/gruppen/malsetninger.htm)

  Liker

 3. Forstår ikke disse nettrollene. Å si at Rune Fardal støtter dette er så hinsides som det kan bli. Det er som å gi Rune Fardal og barna i samfunnet en knyttneve i trynet, og skulle gjerne sett en av dere prøve det i virkeligheten…. Rune Fardal er der for barna på en måte som dere nettoll aldri vil forstå, skam dere, jeg har selv fått hjelp av Rune Fardal, når jeg hadde gitt opp og alt var som mørkest kom jeg i kontakt med Rune, både mine 2 barn og meg selv er han evig takknemlig for alt det gode og rette han gjorde, så skjerp dere alle troll.

  Liker

Det er stengt for kommentarer.