Grunnen til at Rune Fardal ikke har organisert Familiekanalen

Det har kommet oss for øre at Rune Fardal er straffedømt for relativt grov økonomisk kriminalitet, og dokumentfalsk. Ironisk nok kommer dette oss for øre samme dag som Rune Fardal klager over at andre bedriver dokumentforfalskning:

Nå er rett nok ikke det Fardal har gjort like grovt, men det er noe med det å sitte i glasshus og kaste stein.

Uansett er dommen svært god lesing,  som gir grei innsikt i Rune Fardals omfattende hvitsnippskriminalitet.

Fardal var tiltalt for grovt økonomisk svik mot egne firma (dette ble han frifunnet for), å ha solgt gjenstander tilhørende andre som han var i besittelse av for over en halv million kroner, for å ha forfalsket vitnemål, og flere brudd på regneskapsloven og ligningsloven.

Bølgebryteren, som han hadde produsert på bestilling fra Kystkuyltursenteret i Sandviksboder, ble solgt videre til en tredjeperson  av Rune Fardal – etter at Kystkultursenteret hadde betalt 550 000,- for den. I mellomtiden gikk firmaet konkurs, og museet fikk således ikke bølgebryteren de hadde betalt for.

Det er på det rene at det ble inngått avtale om salg av en bølgebryter fra Dara Marine AS til Sandviksboder kystkultursenter (heretter benevnt Kystkultursenteret). Kjøpesummen var avtalt til kroner 550 000. Betalingen skulle skje etter hvert som bølgebryteren ble produsert. Av kjøpekontrakten fremkommer at produksjonstiden var en måned, og at levering skulle skje i februar/mars 2012. Den aktuelle bølgebryter var av standard utførelse.

[…]

Det er på det rene at Kystkultursenteret ikke har fått bølgebryteren de har betalt for.

Dette ble følgelig Rune Fardal dømt for. Han ble også dømt til å personlig betale 550 000,- til Kystkultursenteret.

Dokumentfalsk

Rune Fardal har lenge hevdet å være psykologistudent, og søkte i 2013 opptak til årsstudium i psykologi. Som vedlegg var det et dårlig forfalsket vitnemål:

I 2013 søkte Fardal opptak til årsstudium i psykologi ved Universitet i Bergen. Sammen med søknaden vedla han vitnemål fra Ski videregående skole i 1980. På vitnemålet er
karakterene i alle fag skrevet både med tall og bokstaver, og alle karakterene er skrevet for hånd. For flere av karakterene er det forskjell mellom tallkarakteren og de skrevne karakterene. Universitetet oppdaget dette ved behandlingen av søknaden, og kontaktet Ski videregående skole for å få bekreftet karakterene. Det ble avdekket at Fardal hadde endret åtte av karakterene som var skrevet med tall, mens han ikke hadde endret det som var skrevet med bokstaver. Dette er bekreftet i retten ved dokumentert vitnemål. Det er på det rene at Fardal ikke ville kommet inn på studiet med sine egentlige karakterer.

Fardal forsøker å fossro, og sier det ble innlevert ved en feil. Det kan for så vidt tenkes, men det er irrelevant. Han har gitt et forfalsket dokument til en offentlig myndighet, og ble følgelig dømt for det.

Retten konkluderer også med at Fardals fortelling fremstår som lite troverdig.

Årsstudiet i psykologi ved UiB har hatt ganske stabile poenggrenser en stund – rundt 49-51 poeng. Det er også anmerket i dommen at det er på det rene at Fardal ikke ville komt inn med det egentlige vitnemålet sitt.

En annen konklusjon vi kan trekke av dette er at Fardal i 2013 ikke ble tatt opp på årsstudium i psykologi, som er en grunninføring i psykologi. Samtidig velger Rune Fardal i dag å titulere seg med specialize in psychology, som antyder at han har kompetanse på feltet. For hvor stakkarslig er det ikke å forfalske vitnemålet, for å komme inn på psykologistudiet? Og fossro når UiB varsler at de vil undersøke vitnemålet nærmere, slik det er beskrevet i dommen?

For kompetanse på feltet har han ikke. Ikke en gang tilsvarende årsstudiumet, som danner grunnlag for masterstudiet.

Regneskapsrot og ligningsrot.

Fardal ble også tiltalt (og dømt) for store mangler i regneskapet. Deler av dette vil man nok nikke gjenkjennende til om man har fulgt diskusjonen rundt Rune Fardals økonomiske forhold i Familie kanalen [sic].

Jeg siterer fra dommen:

Bevisførselen i nærværende sak, har vist en manglende oversikt, kontroll og gjennomføring av de formelle krav som stilles til næringsdrivende. Retten viser til de regnskapskyndiges forklaringer, samt forklaringene fra bostyrerne, som alle har forklart at det hele var preget av rot og uoversiktligheter, sammenblanding mellom økonomien til de forskjellige selskapene og sammenblanding mellom selskapene og tiltaltes privatøkonomi.

Det fremkommer også at han har sendt ulike fakturaer til kunde og til regneskapsfører, utbetalinger har blitt gjort uten dokumentasjon, kontanter er tatt ut av selskapene uten dokumentasjon m.v.

Det er er ikke spesielt tillitsvekkende for en som ber om donasjoner til aktivismen sin. Da bør et krav være at de som gir vet hva pengene blir brukt til. Det ser det ikke ut til at Fardal evner, gitt at han flere ganger er dømt for regneskapsrot. Det bør også nevnes at Rune Fardal klaget over at andre foreninger tok inn donasjoner på tvilsom måte i 2004.

Borevisoren anfører også at

De to tiltalte brukte i følge Pettersen selskapet/-ene som
sin private lommebok, langt utenfor aksje- og selskapslovgivningens regler. Han forklarte at det hele var særdeles uoversiktlig og rotete.

Dette er noe av den samme kritikken som har kommet mot Familie kanalen. En totalt mangel på oversikt, og svært uheldig sammenblanding av privatøkonomi, donasjoner og inntekter. Fardal gjorde et forsøk på å publisere et regneskap, som sammenstilte inntekter og utgifter, men det gikk ikke inn på hvor inntektene kom fra, eller hva utgiftene gikk til. Således er det en påstand fra Rune Fardal, og ikke dokumentasjon.

Derfor er ikke Familie kanalen [sic] registrert.

Som del av denne dommen ble Rune Fardal idømt rettighetstap.

Rune Fardal, født 12.1.1959, dømmes til tap av retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, herunder å være daglig leder, inneha ledende stilling, eller sitte i noe styre for en periode av 3 –tre- år fra dommen er rettskraftig, jf. straffeloven (1902) § 29.

Dersom Rune Fardal ikke valgte å anke, vil dommen ha blitt rettskraftig i juni 2016. Dvs. at rettighetstapet utløper i juni 2019 – eller et halvår etter de første registermeldingene.

Det er også verdt å merke seg at Rune Fardal har utstedt fakturaer i dette tidsrommet. Han har etter alt å dømme bedrevet næringsvirksomhet.

Faktura fra Rune Fardal. Legg merke til at den gjelder «Høst 2017».

Brønnøysundregisterene har selvfølgelig avvist registreringen, fordi Rune ikke kan sitte i et styre. Selv hevder han det er fordi det var mangler ved en protokoll på grunn av reisevirksomhet. Han lyver altså om grunnen:

4. Det er løgn at registrering ikke ser sendt. Vi mangler bare en protokoll, som vi ikke har fått tid til fordi folk er på reise. (se bilde)

Man bør også ha livsstilen Rune Fardal har ført i bakhodet. Han har hatt svært mye reising, og bodd på dyre hoteller i Dubai. Han har reist på svært kort varsel til Spania, for å foreta intervjuer. Alt dette er i følge Fardals egne utsagn.

I tillegg har han hatt 40-45000 i måneden i donasjoner. Det er en ikke ubetydelig omsetning, for en som ikke har lov til å drive næring!

Og på toppen av det hele har han altså mottatt sosialstønad, rett nok over kortere tidsrom.

Rune Fardal betaler etter alt å dømme ikke skatten han skal av donasjonene. Han fører ikke regneskap. Han er tidligere dømt for svært mangelfulle regneskap og skatteinnbetalinger. Han er dømt for dobbeltsalg. Kort sagt – Rune Fardal prøver etter alt å dømme å profitere på andre menneskers ulykke i møte med barnevernet.

Hva mer lyver du om og skjuler, Rune Fardal? For en ting bør være klart. Vi finner ut av hva du lyver om.

 

 

15 tanker om “Grunnen til at Rune Fardal ikke har organisert Familiekanalen”

 1. Hei, kan dere klare å finne ut av påstanden om at Rune Fardal er marinejeger? Jeg har forhørt meg i miljøer jeg har kontakt med, og ingen der kjenner til ham. Han påsto det allerede i 2002, i den (av ham selv publiserte) sakkyndige rapporten skrevet av en psykolog han senere har forfulgt, hengt ut, sjikanert og plagd gjennom år.

  Likt av 1 person

 2. Er det ikke veldig drøyt å lage en nettside for å hetse Fardal. Syykt barnslig. Hvor gamle er dere egentlig? Dere er bare en gjeng med tullinger- netttroll som ikke har styr på eget liv.

  Liker

  1. Hei Tonje.
   Hvordan kan det ha seg at det IKKE stilles spørsmål rundt disse tingene som er avslørt ang Rune Fardal fra din side?
   Og helt ærlig.
   Mener du at det er riktig at dem som stiller kritiske spørsmål og/eller kritiserer Rune Fardal på noen måte,blir uthengt som Pedofile,Narkomanee,Ruset,Dårlige foreldre,At disse bør frataes sine barn og at det blir oppfordret til å sende inn falske anmeldelser til både barnevern og politi på disse?
   Dette er KUN noe av det som disse må «finne» seg i og/eller utsettes for i kommentarfelt fra Rune Fardal sine «fotsoldater».
   Er dette greit?

   Likt av 1 person

    1. Hei der A.G.
     Syntes det er fryktelig trist at du muligens har svært dårlige erfaringer,som igjenn muligens gir deg grunnlag for å måtte rase fra deg mot ukjente på denne måten.

     Styrkeklem sendt til deg A.G.

     Likt av 1 person

 3. Hva er problemet, sjalu for at Fardal har mer visninger enn denne nettsiden, og dere som personer? Voks opp, skulle nesten tro dere alle var 5 år, men dere er vel eldre enn det. Fardal gjør en meget bra innsats, og kjemper brått for rettferdighet til familier.

  Liker

  1. Tonje,

   du står fritt til å peke på konkrete feil, og må gjerne komme med saklige tilbakemeldinger, inkludert kritikk.

   Men å kalle oss (hvem er vi?) barnslige og sjalu er bare litt tafatt, og sier mer om deg enn om noe annet. Legg merke til at hver eneste påstand er dokumentert med kilder. Du derimot kaster ut tilfeldige utsagn som du tror vil passe.

   Ha en fin kveld videre!

   Likt av 2 personer

  2. Hei Tonje, denne siden har en kredibilitet som Rune Fardal aldri får, utover å inkriminere seg selv
   Det er denne siden man skriver ut fra, når man saksøker personene i det miljøet.
   Rune Fardals sider skriver vi ut fra for å vise hvor ondskapsfull han er, hvilken bedrager han er (han har liksom skrevet tre bøker i psykologi, enda han ikke har et studiepoeng i noen ting, og alle tre er om ham selv, uten at han selv skjønner det), og for å vise omfanget av det.

   Du må bare spørre om du lurer på noe, altså. Hvis du mener å ha funnet feil, er i hvert fall jeg svært interessert i dette, fordi jeg ikke liker å dumme meg ut i retten.

   Likt av 1 person

 4. Jeg kom over en lagret oppføring i Brønnøysundregisteret, som viser at Rune Fardal fortsatte å drive sin ulovlige næringsvirksomhet som psykologisk sakkyndig(!), til tross for at han aldri har fått så mye som ETT studiepoeng i noe som helst.

  Dommen avslørte at han løy også til den sakkyndige i rapporten han publiserte i den han kaller «Kvam-saken», som er hans egen. (2002)

  «Etter gymnaset studerte han I 3 1/2 år på universitetet I Oslo. Studerte matematikk, biologi, kjemi, fysikk og informatikk.
  Han tok noen eksamener, men ingen akademisk grad.

  Han flyttet til BB 25 år gammel. Startet eget firma innen dataprogrammering. Driver fortsatt med dataprogrammering, men nå mest for hjemmesider.
  Han var I militæret I Kirkenes/Passvik, var marinejeger.»

  Dommen avslører at han ikke har hatt evner til å studere det mest krevende, som matematikk, biologi, kjemi, fysikk og informatikk. Humaniora krever etter min erfaring svært lite, da selv forelesere fastslår bombastisk at «AV DETTE KAN VI SLUTTE AT», og så får jeg aldri mer stille spørsmål etter å ha fått komme til orde med at jeg så fem andre mulige forhold å fastslå «AV DETTE», og om man tok hensyn til to variabler som ikke var spesifisert, så ville det bli en mulig begrensning i hva som kunne fastslås.

  Jeg kom fra realfag til psykologi, fra nerder til søte, sosialt intelligente kaffelattepiker, og et hjerteskjærende fravær av det Fardal omtaler som «reliabilitet», og alt man mener man får på realfag. Jeg forstår forskjell på kvantitativt og kvalitativt, det siste var det faktisk Ragnhild Bjørnebekk som introduserte meg for på en meget god og nøktern måte.

  Ta vel i mot det nå avviklede firmaet:

  https://archive.is/gSVi6

  Likt av 1 person

 5. Du må skille mellom hvem som gjør hva her ikke sant. Nettrollheimen driver mobbing, trakassering, sender inn anonyme bekymringsmeldinger og ikke for å snakke om at nettrollheimen skal sverte Fardal mest mulig, og da spør jeg hvor gammle er dere egentlig så driver dette stedet? Ken Joar Olsen, og Preben Borge hetse Fardal, og andre som er uenige i måten de to driver på… Og visaversaspeakup er vel ikke ditt egentlige navn eller hva? Hhm, snakk om lavmål, du kommenterer drittsnakk og i tillegg er du anonym. Dere brude skamme dere for hvor mye stygt dere driver å slenger ut dritt.

  Og ikke bare det men her går faktisk Preben Borge og Ken Joar Olsen løs på mindreårige, stygg i kjeften, slenge ut påstander og anklagelser og værst av alt driver å sende anonyme bekymringsmeldinger til barnevernet.

  Liker

  1. Hvis det er meg du henvender deg til her, må du forklare hva du mener. Om du kutter ut anklagene og heller presenterer konkrete eksempler, så vil det være lettere å kommunisere.

   Liker

 6. Tonje:
  Har du papirer på at Ken Joar og Preben har sendt inn bekymringsmeldinger til Barnevernet?
  Jeg har fulgt begge to veldig lenge og har aldri sett at dem kan synke så lavt.
  Det jeg har inntrykk av er at dem gjør alt for at folk ikke skal gå på limpinnen og bli svindlet. Da å gå så langt å lyve om utdannelse og spesialist utdannelse og sakkyndig utdannelse er egentlig å tråkke ned på dem som allerede har en slik utdannelse.. Blir akkurat som å kalle seg for en Maler bare man har gått forbi en malerforretning og når man skal vise til sitt arbeid så finner man ett bilde på Finn.no for så å si «Dette har jeg malt..» og så kan egentlig katta til naboen male bedre når man skal prøve å duplikere ett bilde man mener å ha malet…

  Likt av 1 person

 7. Tonje:

  Barnevernet er pliktig å komme frem med ett navn når det har komt frem en «annonym bekymringsmelding».. Bare så du vet det 😉
  De kan mene det er en annonym melding, men som jeg vet så tar ikke barnevernet imot annonyme bekymringsmeldinger og må skrive i papirene på hvem det gjelder og Hva det gjelder. (Bare til opplysning..)

  Liker

  1. Neida, anonyme meldinger er akkurat det. Etter urettmessig å ha pådratt meg en stalker som trodde at jeg hadde inngitt anonyme bekymringsmeldinger på vedkommende, så vet jeg hvorfor jeg støtter muligheten for anonyme meldinger.

   Jeg har fått ødelagt livet mitt av en slik forelder, som har basert seg på rene vrangforestillinger.

   Liker

Det er stengt for kommentarer.