En oppsummering

Fardal har vært i søkelyset er par dager nå. Det er på tide å oppsummere hva denne mannen driver med og hva han står for.

Fardal er sint nå. Han er nemlig avkledd. Virksomheten hans er et skalkeskjul for å finansiere en livsstil han ikke selv har råd til. I kjølvannet ligger fortvilte mennesker som har gitt han penger uten å få noe av substans tilbake.

Tror du meg ikke? Les videre!

Han driver en såkalt TV-kanal på nett, der han er et villig mikrofonstativ, som ikke stiller kritiske spørsmål.

Fardal har faktisk forsvart barnemishandling. Dette er sagt før, men kan godt gjentas. Det gjøres ved at Fardal låner sitt mikrofonstativ uten å ha kritisk sans overhodet. Han stiller ikke kritiske spørsmål til sakene han dekker.

Dette gjelder den såkalte Familie Kanalen [sic], som ikke er en TV-kanal. Det er en facebookside der Fardal publiserer sine amatørvideoer. I denne videoen presenterer han en familie som ifølge Fardal er utsatt for trakassering og menneskerettsbrudd fra det offentlige. I nesten to timer intervjuer han dem, og ikke en eneste gang trekker han noe fra dem i tvil. Dommen mot vedkommende taler et helt annet språk: Dette er en person som utøver grov vold mot sine barn.

Selv når Fardal blir gjort oppmerksom på dette, så fortsetter han å forsvare sitt engasjement: Han forsvarer fortsatt intervjuet og mener at familien er utsatt for forfølgelse fra det offentlige. Dommen, som er offentlig tilgjengelig, og ikke nevnt med et eneste ord av Rune Fardal, kan leses her.

Dersom en ser andre videoer fra familiekanalen, så ser en samme modus: Fardal sjekker ikke fakta, undersøker ikke kilder, trekker ikke noe i tvil. Han forsvarer alt som serveres han. Det må han gjerne gjøre, men da har denne kanalen null informasjonsverdi. Fardal dokumenterer ikke påstandene foreldrene serverer, og han dokumenterer ikke egne kommentarer.

Dersom han tar betalt for dette, så er det ekstra håpløst. Og mye tyder på at han tar betalt for videoopptakene.

De familiene dette dreier seg om kunne like godt filmet seg selv og delt det ut på egne facebooksider. Hvorfor betale Rune Fardal for å gjøre noe som de kunne gjort helt på egen hånd? Fardal har lenge hevdet han ikke får betalt noe av betydning. Men nylig, i et videoinnslag han selv publiserer, så sier han rett ut at han får dekket utgiftene til sendingene. Det skjer i denne videoen. Spol frem til rundt 15:30 for det aktuelle utsagnet.

Fikk du med deg summene? Han opplyser at han får inn ca 40 000 hver måned til drift av denne kanalen. Dette tilsvarer en brutto inntekt på over 700 000 pr år. En betydelig inntekt for en person som har lagt ut innlegg på facebook der han sier han går på Nav for å få sosialstøtte… ifølge Fardal «er ikke dette noe man blir rik av.» Kanskje ikke, men det er ikke en dårlig inntekt heller. Hvorfor har ikke Fardal sagt noe om dette før?

Familiekanalen er ikke en egentlig TV-kanal. Den er ikke registrert noen steder. Kontonummeret som oppgis for å kunne gi penger, er Fardal sitt private kontonummer!

Sjekk gjerne telefonnummeret som oppgis og er knyttet til Vipps.

I dette innlegget kan en også se at ganske mange sender penger til Fardal sin private konto, flere av dem med faste trekk hver måned. Det er altså ikke tvil om at han har fast inntekter fra fortvilte mennesker.

Har han andre inntekter?

Fardal påtar seg konsulentoppdrag som han ikke er kvalifisert for

Rune Fardal tar betalt for konsulenttjenester. Dette er dokumentert gjennom faktura fra Rune Fardal. At denne forble ubetalt er uvesentlig. Det viser at intensjonen var å ta betalt.

Trykk på bildet for full størrelse.

Dette viser at han tar betalt for å lese gjennom sakkyndige rapporter i barnevernsaker, og gi råd om rapportene. Hva skal et tjene til? Han har ikke kvalifikasjonene til det.

Desperate foreldre betaler altså Rune Fardal 10 000 kroner for å lese og kommentere rapporter han har null forutsetninger for å kunne overprøve: Ikke snakker han med partene, ikke innhenter han komparentopplysninger, ikke leser han saksdokumenter, osv. En som forsøker å fremstå som psykolog burde vite bedre. Han kritiserer andre for at de angivelig ikke benytter han vitenskapelig metode. Men hva gjør han selv? Han sitter hjemme og leser rapporter og tar betalt for det…

Og det blir verre: Han er ikke psykolog! Han har ikke avlagt eksamener i psykologi. Han er rett og slett fullstendig ukvalifisert. En kan jo spørre seg hvorfor han ikke har tatt eksamen, hvis han er så kvalifisert som han påstår han er?

Likevel tar han altså godt betalt. Fra sårbare mennesker. Og uten at det noensinne har påvirket noen sak. Han har nemlig ingen resultater å vise til – dette arbeidet har ikke satt spor noen steder der det betyr noe.

Altså: I tillegg til de 40 000 pr måned som han får til å drive kanalen sin, så tar han godt betalt for å konsulteres på et fagfelt han ikke har formell eller reell kunnskap om. Og uten at dette hjelper disse menneskene overhodet. Mannen er ukvalifisert, men tror han blir kvalifisert ved å lese bøker og gå på konferanser – det er det han selv opplyser.

Bare det at han tror han kan (sitat) «plukke fra hverandre en sakkyndig rapport» fra skrivebordet sitt hjemmefra, viser hvor langt ute på jordet han er rent faglig. Ingen fagperson i verden med respekt for seg selv sier noe slikt. Det er verdt å merke seg at Fardal har kritisert andre for det samme han gjør: Gå gjennom rapporter uten å gjøre dypere undersøkelser.

Når barnesakkyndig kommisjon går gjennom en rapport, så er det alså ikke godt nok. Selv om kommisjonen betår av høyt kvalifiserte personer med eksamen i de fagene de utøver.
Men når Fardal gjør det samme, alene, på sitt hjemmekontor, så er det godt nok til å fakturere 10 000 kroner til fortvilte foreldre. Hva skal foreldrene med en ufaglært sin mening om en rapport? Det kan like godt lese den selv. Det er gratis. Og gir samme nytteverdi, minst.

En morsom detalj er at kontonummeret på fakturaen som er linket til over er Fardal sitt private kontonummer.

Fardal forsøker å fremstå som psykolog uten å være det

På fakturaen opplyses det oppe til høyre at det er tale om «psykologi og sakkyndige». Han har en nettside som heter www.sakkyndig.com. Her ligger det mye informasjon han har klippet og limt, og funnet på selv. Men alt er pakket inn i et slags skinn av en faglig-psyklogisk analyse.

Rune Fardal lar seg også avbilde i hvit frakk, i sitt bibliotek. At ytterst få psykologer bruker hvit frakk er neppe vesentlig.

Kvam-saken

De fleste som har fulgt Fardal en stund har sikkert hørt om Kvam-saken. For å rydde all tvil av veien: Dette er Fardal sin egen sak mot sin eks, som han har gitt et trivialnavn, og omtalt i brede ordelag offentlig!

Fardals egen oppsummering er talende nok. Han er nøye på å ikke fortelle at han er far, og at dette er hans egen sak. Uten hensyn til barna og sin eks forvrenger han den, og publiserer den offentlig.

Hvor profesjonelt er egentlig det?På en konferanse i Baltikum introduserte han seg selv som specialise in psychology. Det er ikke tvil om at han forsøker å gi inntrykk av at han er spesialist i psykologi og besitter stor psykologisk kunnskap. Dette er selvsagt ikke seriøst, og det er å gi inntrykk overfor sårbare foreldre at han kan eller er psykolog. Useriøst!

Dette er et ledd i det å utnytte sårbare mennesker, og føyer seg pent inn i driften av familiekanalen og konsultasjonsoppdragene han tar: Han tjener penger på noe han ikke er kvalifisert for, og uten å kunne vise til resultater av arbeidet. Nei, Fardal. Barnevernet er fremdeles ikke endret en tøddel som følge av din hobbyvirksomhet.

Regnskap og bilag for familiekanalen finnes ikke

denne videoen opplyste han at han får inn ca 40 000 hver måned til familiekanalen. Hvor lenge har han fått slike midler til disposisjon? Det sies ikke, men 40 000 i måneden utgjør 480 000 i året. Uten at han betaler skatt. Det er en god inntekt, godt over gjennomsnittet i Norge.

I tillegg tar han, som dere ser, penger for å gå gjennom sakkyndigrapporter, som han altså ikke er kvalifisert for. Han har også gått ut på sin egen nettside og sagt at han har hatt støtte fra Nav. En slik inntekt som her beskrives er åpenbart næringsinntekt. Men han skatter ikke av dette. Familiekanalen er ikke registrert. Det leveres ikke regnskap.

Han har nylig kunngjort at han nå skal lage regnskap. Men det er ikke nok å lage et enkelt regnskap: Alle inntekter og utgifter skal ha bilag, slik at en ser hva pengene har gått til. Og en skal ikke blande næringsinntekt med privat inntekt. Men Fardal ber om innbetalinger til sine private kontoer!

Pengebruken

Hva går så pengene til? Går de til menneskerettsarbeid, eller går de til noe annet? La oss se litt nærmere på dette.

På nettsidene hans ser en at han reiser til Dubai, Stockholm, Polen, osv. Fardal sier ofte do the math. La oss følge den oppfordringen! Med så mye reising og hotellopphold, så er det selvsagt store penger som trengs for å holde dette i gang. Han sier selv på video at han har over 40 flyreiser på ett år. Det er i gjennomsnitt 3 reiser pr måned i snitt. I tillegg kommer hotell, mat, osv.

På noen av reisene er kona hans med. Og de spiser ute. Og bor på hotell i dagesvis. Og hva er resultatet? Et videoklipp utenfor et kontor, et par bilder. Og deretter ingenting. Uten å si det rett ut: Ser det ikke ut som om Fardal reiser verden rundt på gavmilde sjelers regning? Det er nettopp det som skjer! Uten at de får noe som helst av verdi tilbake. Og uten at saken deres blir bedre av at Fardal sender fete regninger til dem…

Her er noe som ser ut som et alminnelig feriebilde:

Et riktig så trivelig bilde, fra en stressende reportasjetur!

Her er de på sightseeing i Strasbourg, med innlagt restaurantbesøk:Dette er selvsagt når han var i Strabourg, ifm. Lobben-saken. Bildene bygger ikke akkurat opp under at dette var en arbeidsreise; det fremstår som han har brukt betydelig andel av tiden på turisme…

Reisen til Dubai føyer seg inn i samme mønster, med bilder som fremhever luksusen.

Alle disse reisene er finansiert av bidrag til familiekanalen og inntekter fra å gå gjennom sakkyndige rapporter – det er eneste logiske konklusjon, siden han ikke har fast jobb. Det er en sammenblanding av private turer på andres penger som savner sidestykke. Og siden han ikke har regnskap og bilag, så er det umulig for de som gir penger til dette å kontrollere hva pengene blir brukt til. Men bildene taler sitt tydelige språk: Den reisevirksomheten han bedriver er kostbar. Svært kostbar. Da bør han gi noe tilbake. Men gjør han det? Ved å legge ut noen amatørvideoer på en Facebookside?

Dette ser mer ut som ferieturer enn noe annet. Det er i hvert fall hoteller, tur på stranden med kona og god mat. Av «arbeid» for familiekanalen, så er det lite å spore av resultatene fra disse pengene, bortsett fra en og annen video. Turen til Dubai har for eksempel ikke generert noe annet enn bildene som er lagt ut på facebook. Ikke noe dokumentasjon, ikke noen reportasje. Kun et par bilder.

Turen til Spania genererte heller ikke stort, bortsett fra Fardal tok over 20 000 kroner for å reise til Spania i fem dager (hvorfor trengte han fem dager?) og lage to filmer av et par som bor i Spania, og som Rune har null forutsetninger for å hjelpe… nevnte jeg at kona var med? Dette er selvsagt ikke annet enn en sydentur for han og kona. Betalt av andre.

Reisevirksomheten er ganske ekstrem i perioder. Se for eksempel på dette tilfeldige utvalget fra 2018:

All denne reisingen må finansieres. Her er en tiggevideo fra familiekanalen: Selger bøker og ber om penger på konto

Do the math!

Fardal utnytter sårbare mennesker. Han er ikke seriøs. Han er kun ute etter å få inntekter fra mennesker som er i en fortvilet situasjon. Han utviser ekstremt dårlig dømmekraft. Han har gitt sin uforbeholdne støtte til barnemishandlere (Bowen-saken), han reiser verden rundt og spiser og bor på gode hoteller. Alt på sårbare menneskers regning. Han bruker familiekanalen som et rettferdiggjørene moment.

Men hva er egentlig den kanalen? Det er en haug med amatøropptak, som ingen i det offentlige apparatet gidder å bruke tid på. Tror Fardal at barneverntjenesten sitter og følger med på det han legger ut? De eneste som følger med er følgerne hans, som tror at dette påvirker offentlige myndigheter. Det gjør det ikke.

11 tanker om “En oppsummering”

 1. Glimrende dokumentert!
  Fardal har faktisk lovet å lage intervju med vedkommende som forårsaket at jeg er ettertrykkelig frifunnet for anklagene om stalking og skremmende eller truende atferd, og som selv ble dømt for å ha torpedotruet og forfulgt meg på omfattende vis, med offentlggjøring av mine private dokumenter og telefonsamtaler med andre. Han som er så krenket over at hans forsøk på å få en som jobber for barnevernet, til å vende seg mot et foreldrepar.
  Lurer på når videoen om den som selv ble dømt, kommer. Eller er prisen hans for høy?
  Er det ikke alle som har råd til å få være med i intervju med den ikke-eksisterende Familiekanalen?

  Liker

 2. «De familiene dette dreier seg om kunne like godt filmet seg selv og delt det ut på egne facebooksider. Hvorfor betale Rune Fardal for å gjøre noe som de kunne gjort helt på egen hånd? Fardal har lenge hevdet han ikke får betalt noe av betydning. Men nylig, i et videoinnslag han selv publiserer, så sier han rett ut at han får dekket utgiftene til sendingene. Det skjer i denne videoen. Spol frem til rundt 13:30 for det aktuelle utsagnet.»

  I videoen er dette på 15:30 (se fra 15:00 – 16:00).

  Hårreisende!!!

  Likt av 1 person

 3. Jeg har sett hele vidoen nå.

  RF må ha mye mer enn 480 000 inn i året.

  Altså… Ifølge han selv i videoen: Innkjpp av videoutstyr til 250 000.

  Og så (ifølge han selv) 40 flyturer i året, hver på la oss si gjennomsnittlig 6000 pr tur med opphold, fly og mat, mm (og det er rimelig!!! Flyturer og opphold i Dubai, Spania og Stockholm er dyrere enn som så).

  Alt basert på det han selv sier.

  250 000 + (40 X 6000) = 490 000

  Det er nesten en halv million i året!!!!

  Hva betaler han regninger og husleie med? Han får ikke noe fra NAV sier han jo selv. Og jobb har han ikke.

  Med en så stor «omsetning», så tipper jeg personlig at han har inntekter på LANGT OVER de 480 000 som bloggeren skriver om…..

  Som han selv sier: DO THE MATH!

  Matematikken taler sine tydelige tale her, og det er RF selv som sier dette i videoen det er linket til. RUNE FARDAL lever bong på andres donasjoner!

  Likt av 1 person

  1. Når det gjelder bolig er nok den i praksis nær gratis, han har meg bekjent ikke lån. Dvs. at det er snakk om kommunale avgifter, strøm og internett…

   Liker

 4. Og nå har han vært i Tyrkia i noen dager, postet bilder fra tur til grønnsakmarkedet, på lekeplassen og i bassenget.

  Fint å være på ferie i Tyrkia. For det er slik det ser ut:


  Alt betalt av personer i sårbare posisjoner.

  Hva blir resultatet? En video der en mor snakker og Fardal nikker forståelsesfullt.

  Moren trenger ikke Fardal sin «bistand» heller. Hun har jo vunnet saken og fått datteren tilbake.

  En kan da lure på hvorfor Rune Fardal tar denne reisen til Tyrkia, istedet for å snakke med noen andre som har en sak som de har bruk for hjelp med (ikke det at Fardal sine videoer hjelper, men….).

  Jeg vet hvorfor Fardal valgte Tyrkia. Det er fint i Tyrkia på denne tiden. Og han hadde vel litt penger til overs, så da passer det bra med en sydentur.

  Er det virkelig ingen i leiren hans som ser hva han driver med?

  Likt av 2 personer

 5. Jeg har lest denne nedsablingen av Rune Fardal og er uenig. Dette vitner om at det er noen som har den norske misunnelsen langt opp i halsen. Det må være lov for folk selv å bruke pengene sine hvor de måtte ville.Vedkommende som skriver dette burde selv vært sjekket tilbake på sine meritter. Når så mye urett og brudd på grunnloven og menneskerettighetene skjer i Norge .Er dette den eneste måten til å tvinge Norge gjennom sine politikere til å våkne opp fra politiske dvalen og innrømme og rydde opp i misbruket av våre barn. Så til skribenten fei for din egen døl din gnom!

  Liker

  1. Jeg er helt enig i at det ikke bare MÅ være, men også i at det ER lov å bruke sine egne penger som man vil. For eksempel bruker jeg MINE egne penger til å saksøke slike som Rune Fardal og venninnene hans av begge kjønn, men blir allikevel hengt ut på side etter side på nett for det.
   Er det et utslag av misunnelse, tror du?

   (Jeg er forresten ikke særlig norsk heller.)

   Liker

 6. I et såkalt «intervju» Fardal har på fb-siden sin, så dreier det seg om en sak jeg kjenner godt til. Og her fikk jeg bakoversveis..!! For i dette «intervjuet» kommer jo overhodet ikke fakta frem!! Jeg har lest dokumenter fra politi og barnevern, jeg var selv involvert i saken – som vitne. I dette tilfellet var det faktisk riktig av barnevernet å gripe inn! Men selvfølgelig vil barn være sammen med mamma og pappa, og at Fardal fyrer oppunder og bruker dette for alt det er verdt, da er det jo klart at han får godtroende folk over på sin side…
  Og at folk er så godtroende at de bare vippser over penger til mannen i hytt&pine, det gjør meg bare fortvilet!

  Er det ingen som kan gripe inn og få stoppet denne mannen?? Joda, mulig han noen ganger gjør en bra jobb og faktisk får frem sannheten, men jeg tror han dessverre ødelegger mer enn han hjelper…

  Likt av 2 personer

Det er stengt for kommentarer.