Nei, pseduonym er ikke straffbart.

Jeg fikk nylig tilsendt noen interessante e-poster. Pseudonymet Frank Hegre informerer offentlige instanser som mottar e-poster med det sedvanlige våset Reikerås kommer med. Der opplyser han i saklig og nøktern form at Reikerås er dømt for forholdet, og ikke kan bedrive rettshjelp. Dommer og tilbakekall av advokatbevilling som vedlegg.

Dette liker tydeligvis ikke Reikerås. Han liker det så dårlig at han kommer med noe som er i grenseland mot trusler.

Kan du ikke bare oppgi din virkelige identitet?

Eller er dette den samme Dag Heine Bjørndal som befinner seg bak aliaset «Frank Hegre», slik han ble avslørt i fjor da han utga seg for å være juristen «Helle Vangen»?

Vi fant ut av det i fjor, og jeg er sikker på at vi også finner ut av hvem som befinner seg bak navnet » Frank Hegre».

Uansett rimelig alvorlig å sende mailer til statsinstitusjoner under falskt navn.

Kjenner du til strafferammen for det?

Mvh

Marius Reikerås

Til dette har jeg et par kommentarer. For det første; Strafferammen finnes ikke. For det er ikke straffbart. Å bruke pseudonym er generelt lovlig, og det er ingenting ulovlig i å bruke pseudonym mot det offentlige. Det er ulovlig å utgi seg for å være noen andre enn den en er, i en del sammenhenger, f.eks. om man forsøker å påvirke en sak eller tilrøve seg en fordel. Men det er ikke aktuelt her. Som du sier – Frank Hegre finnes ikke.

Jeg forstår at det plager Marius Reikerås at noen påpeker at det han driver med er svindel. Men det Reikerås gjør er å gå til personangrep. Reikerås ignorerer all kritikk mot virksomheten han bedriver. Selv prøvde jeg å diskutere rett til fritt forsvarervalg på veggen til Reikerås for et års tid siden, og henviste bl.a. til EMDs praksis. Resultat? Blokkert av Reikerås.

Reikerås er ikke interessert i korreksjoner. Marius Reikerås er interessert i å kunne fortsette i samme sporet. Kanskje Reikerås kunne unngått slike pinligheter, om han hadde forholdt seg til kritikk? Jeg har skrevet en del om hvor jeg mener Marius Reikerås har trådt feil, uten at jeg har fått kommentarer på det.

For ordens skyld: Her er eksempel på en av e-postene Frank Hegre har sendt:

Reikerås sender eposter og er beykmret. I epost den 6. sept. skriver han «Men, det er like ille at det aldri får konsekvenser for de som begår disse forbrytelsene mot Grunnloven vår.»
Det som er ille er at en straffedømt eksadvokat kan fortsette som før. Uten konsekvenser.

  • Han ble fratatt advokatbevillingen i 2009, pga store økonomiske misligheter.
  • Han er dømt for trusler og måtte sone i fengesel for dette.
  • Han er nylig (i 2018) dømt for ulovlig advokatvirksomhet

Han har ikke lov å drive med rettshjelpvirksomhet, men gjør det likevel. Mannen er straffedømt for virksomheten sin helt nylig.

Det er ikke grunn til å ta Rikerås på alvor. Han misforstår loven
(borgarting lagmannsrett er ikke dømt i menneskerettsdomstolen.

Frank Hegre

Alt som står der er fullstendig korrekt – men Reikerås svarer ikke på kritikken. Hvem Frank Hegre er vites ikke, og det er heller ikke interessant. Når Reikerås sender det reneste vås til offentlige instanser må han forvente at noen informerer de nevnte offentlige instanser om at det er et mønster.

Grunnen til at dette gjøres anonymt er nok reaksjonen på kritikk. F.eks. er jo Marius Reikerås knallharde utfall mot dommere som har dømt han imot nyttige å se på. Møse var inhabil og korrupt, når han dømte for Norge i Norge v. Lobben! Kim Heger dømte imot Reikerås. En ekstraordinær lagdommer ble angrepet på usaklig vis… Listen er lang.

Så Marius Reikerås. Kanskje du burde lytte og svare på kritikk?

Reklamer

One reply on “Nei, pseduonym er ikke straffbart.”

  1. Reblogget dette på Sikker på det? og kommenterte:

    To the point! Å våge å kritisere Marius Reikerås under fullt navn, utsetter en for årelang forfølgelse fra «miljøet» rundt ham. Særlig er deltakerne i forløperen til Rettssikkerhetsgruppen som han laget sammen med Ulf Leirstein, NORM, og deltakerne fra nevnte gruppe, ekstreme.
    Har man kritisert Reikerås, og særlig hvis man har hatt rett, er det bare å se frem til livsvarig stalking.

    Likt av 1 person

Kommentarer er stengt.

%d bloggere like this: