Stine Gulbrandsen – en uskyldig forfulgt?

Stine Gulbrandsen er hardt ute mot BV i disse dager, med god støtte av Reikerås. Det er kun BV som har gjort feil, selvfølgelig…

Men er historien så enkel?

Marius Reikerås har selvsagt dradd opp denne:
Vi tar det fra toppen. Stine Gulbrandsen er dømt for grov vold. Etter at hun mistet omsorgen for datteren gikk hun til angrep med hammer på en ansatt i BV i Finnøy. I et avhør etter angrepet skal Gulbrandsen ha sagt følgende:

At tiltalte var klar over hva hun gjorde da hun slo med hammeren i retning og traff hodet til fornærmede hefter det ingen tvil om. Retten viser til at hun i avhør like etter uttrykte at hun ventet et «ordentlig treff’.

Sitatet er hentet fra dommen mot henne.

Hun beklaget at hun ikke fikk et ordentelig treff! Det er snakk om grov, overlagt vold, der Gulbrandsen hadde med seg hammer i vesken.

Fornærmede i saken måtte skifte jobb, på grunn av angrepet og psykiske og fysiske ettervirkninger. Det må sies å være svært grovt, og jeg mener nok at straffen her er lavere enn den burde være.

Er dette en kvinne som bør ha ansvaret for barn? Jeg har saktens vært uenige med personer før – men jeg har tilgode å bruke vold. De fleste av oss har det til gode. Og her var det altså Gulbrandsen som oppsøkte fornærmede kontoret.

Videre påstås det at det er det norske barnevernet som fikk youtubevideoen fjernet. Det er det reneste vås. Den er fjernet på grunn av brudd på opphavsretten – av den tyrkiske TV-kanalen:
Det er ikke veldig tillitsvekkende akkurat at Reikerås enten lyver (om youtubevideoen) eller underslår sentrale elementer (voldsdommen) i historien.

For det kan tenkes at avgjørelsen om å frata Gulbrandsen omsorgen var feil. Men når Gulbrandsen reagerer som hun gjorde, så bekrefter hun selv langt på vei at hun ikke bør ha omsorg for andre.

At ikke fornærmede ble skadet i større omfang enn hva som er tilfelle er et utslag av heldige omstendigheter. Hammerslag rettet mot kraniet kunne ha medført livstruende brudd. Retten legger særlig vekt på at fornærmede forsøkte å unnvike ved å løpe fra eget kontor over i et annet. Imidlertid mislyktes hun i å fTi låst døren og tiltalte kom etter. I skjerpende retning veier også at det er tale om vold begått mot offentlig ansatt i barnevernstjenesten. Det er særlig grunn til å verne om de grupper av offentlig ansatte  som står særlig utsatt til. De allmennpreventive grunner tilsier således en streng reaksjon.

Det er vel neppe en overdrivelse. Hammerslag, som gir liten trefflate, mot hodet fremstår utvilsomt som svært farlig, med små marginer mellom mindre skader og livsvarige eller livstruende skader.

Så hva kommer Gulbrandsen til å oppnå med sultestreiken? Vi får håpe det er ingenting. For historien er ikke spesielt sympatisk!

2 tanker om “Stine Gulbrandsen – en uskyldig forfulgt?”

 1. Det er klart at voldshandlingen er alvorlig, og vinklingen av spørsmålene i innlegget naturlige.
  Tenker likevel at det norske barnevernet har en svært lang vei å gå i forhold til å skape dialog som motvirker slike frustrasjonsnivå; de har verktøyene hvis de tar dem i bruk.
  Det, selv om voldshandlinger ikke er akseptable uansett.
  Barnevernet må også sikre barna de tar i sin varetekt, på en langt bedre måte enn det som kommer fram i dag.
  Sånn det kommer fram nå lider barna større overlast i barnevernets varetekt med vold, manglende omsorg, og seksuelle overgrep i fosterhjem / institusjon, enn de gjorde hjemme hos biologiske foreldre. Det blir verre enn alt.

  Liker

  1. Vold, med sterke elementer av hevn, kan uansett aldri aksepteres som virkemiddel. Videre har jeg ikke sett noe konkret som tilsier at det er begått grove feil fra BV her…

   Liker

Det er stengt for kommentarer.