Redaktør Rune Fardal.

For en tid tilbake overtok Rune Fardal Medieportalen usensurert, opprinnelig drevet av Nina Søviknes. Grunnen til at han overtok den er at Nina Søviknes er under etterforskning (men ikke for å kritisere barnevernet…)

Før Rune Fardal overtok var det en rimelig jevn strøm av nyheter – hvilken nyhetsverdi de hadde kan nok diskuteres, men det var oppdateringer.

Etter at Rune overtok har aktiviteten dabbet totalt av. Det er et par videoer, men intet innhold av den typen som var der tidligere. Og omfanget er sterkt redusert også.

Det samme skjedde tidligere med Familiekanalen. Der var det i tillegg litt bruduljer om hvem som skulle ha ansvaret.

På Familiekanalen kan man i tillegg notere seg at Rune Fardal figurerer selv i så godt som samtlige innlegg. Og typisk er det bare en deling av innlegg Fardal har kommet med i eget navn:


Rune Fardal ser ut til å legge stor innsats i å fremstå som ideolog for barnevernshaterne i Norge, og ikler seg hvit frakk. Men faglig har han spillt falitt for lenge siden. Han siterer antikvarisk forskning, og han siterer det på en måte som antyder at han ikke har forstått forskningen.

Han kritiserer fagpersoner for å være for kjappe med diagnoser – og diagnostiserer selv alle som er uenige som narsissister eller psykopater.

Han har også en historie med direkte pinlige photoshoppinger, som selv den innerste kretsen stiller spørsmål ved.

Han står i glassbur og kaster stein! Jeg har heller aldri sett Rune Fardal ta selvkritikk.

Det hagler med mer eller mindre fordekte trusler mot konkrete personer, og krav om at personer skal stilles til personlig ansvar for alt mulig rart. Det er ikke slik saklig kritikk fungerer, Rune!

Er det ikke på tide å tenke på hvordan man fremstår, om man vil ha endring i BV? I så måte vil jeg peke på deler av det Ken Joar Olsen står for – man kan være enig eller uenig, men han har opptrådt saklig, og relativt sett nyansert. I motsetning til Rune Fardal – som fullstendig unyansert roper på blod.

Og jeg er ikke uenig i at det må endringer til. Men Rune Fardal ønsker ikke endringer. Han ønsker en partiarkalsk stat der far bestemmer – og barn er foreldrenes eiendom. Det ønsker ikke jeg.

Er man derimot saklig, og fører argumenter for synet sitt kan man jo risikere at andre lytter til en. En vinner ikke opinionen ved å proklamere at Trommald er kriminell. Man vinner opinionen med rasjonelle argumenter og forslag til endringer!