Rune Fardals kompetanse. Eller mangel på sådann.

Rune Fardal har et snodig visittkort.

Jeg har valgt å forstørre et lite utsnitt, for å gjøre det leselig:

Han er altså «specialize in psychology», med underteksten not Psychologist i knapt leselig skriftstørrelse. Avbildet med en psykologibok. Det er åpenbart at det skal gi inntrykk av at her er det en med psykologikompetanse! En kan gjette på at han bruker Specialize istedenfor Specialist for å omgå det faktum at psykolog er en beskyttet tittel. Alternativet er at han ikke kan nok engelsk til å se forskjellen på verbet specialize og substantivet specialist… Begge alternativer er forsåvidt nokså avslørende.

Fardal har også skrevet flere bøker. Han viser også til et rikholdig bibliotek, med hele 1029 bøker. En del av de er rettnok klassiske selvhjelpsbøker, og neppe så veldig faglig relevante.

Han har også tidligere fått en del kritikk for at omslagsbildet på en av bøkene han har skrevet er stjålet:

Jeg er ikke psykolog, for jeg utøver ikke terapi, men jeg har studert psykologi i 20 år, sier Fardal som ikke har avlagt noen eksamen i faget.

(Hentet fra et intervju Dagbladet hadde med Rune Fardal).

Han har også et ekstremt fokus på psykopati og narssisisme, og mange som er uenige med Fardal har nok opplevd å bli stemplet som begge deler. At psykopati er en diagnose som har gått ut av bruk, til fordel for mer nyanserte diagnoser ser ikke ut til å bry Fardal nevneverdig. Forøvrig er det jo muligens uetisk å sette en såpass alvorlig diagnoser på bakgrunn av en diskusjon på nett.

Fardal har tidligere hevdet han var psykologistudent ved UIB. Mer konkret informasjon om dette har jeg ikke funnet. Det er godt mulig han har tatt enkeltemner innen psykologi ved UIB. Det kan også se ut til at han har hoppet bukk over etikk-biten…

Ved selvstudium, uten oversikt over fagfeltet vil man ofte også gå glipp av supplerende informasjon, som gjerne nyanserer bildet som en kilde trekker opp. Del av utdanningen er selvsagt å lære seg å vurdere ulike kilder, og et fundament for mer kunnskap.

Fardal har tilegnet seg en del grunnleggende kunnskap og begreper (som f.eks. projisering), og benytter gjerne disse begrepene i diskusjoner. Men når han kommer med konklusjoner, og benytter begrepene skjer det stort sett ut fra eget hode, og er i svært liten grad kildebelagt. De kildehenvisningene han bedriver er mer generelle, og knyttes skjelden mot konkret argumentasjon.

Om man ser på enkelte redigeringer Fardal har gjort på Wikipedia ser man det samme som jeg antyder: en mekanisk opplisting, uten videre nyanseringer. I artikkelen om psykopati, i Fardals penn, skinner det nok gjennom at Fardal er ute etter en viss selvhevdelse, stikk i strid med Wikipedia sine retningslinjer. I tillegg er det hårreisende at en som ikke har formell utdanning innen psykologi bruker seg selv som kilde, slik Fardal forsøkte på wikipedia. Heldigvis ble det fjernet…

Videre vektlegger Rune Fardal teorier fra 1970-tallet ser det ut til. Det er en god stund siden, og det er gjort mange studier siden den gang. F.eks kan det anbefales å se på den engelske wikipedias liste over studier om narsissisme. Det man vil se er at disse nok er langt mer nyanserte enn det bildet Fardal forsøker å trekke opp.

Det er et sikkert tegn på en som ikke kan nok av faget til å bruke det til selvstendige vurderinger – og ikke tegn på en forsker, som Fardal tidvis forsøker å fremme seg selv som.

Kort sagt er det ingenting som tyder på at Rune Fardal har noen dypere kompetanse på feltet psykologi. Tvert imot har jeg danner meg et bilde av en som er ute etter å få bekreftet egne fordommer: han selv har ingen psykiske problemer – det er alle andre som har det. Det er et lite faglig utgangspunkt.

Et annet kjennetegn er at Fardal hevder kritikere projiserer. De tillegger Fardal egenskaper ved seg selv. Til det er det vel bare å be Fardal ta en kikk i speilet…

Det Rune Fardal derimot kan er å bygge flytebrygger. Det er mye som tyder på at han ganske dyktig på dette feltet.