Tvangssalgssaken til Reikerås forsvant nok ikke uten grunn…

Marius Reikerås hadde for en tid tilbake en tvangssalgsprosess gående mot seg. Så forduftet den, uten at Marius Reikerås opplyste om grunnen til dette. I dokumenter har han senere gått langt i å hevde at det er staten som urettmessig forfølger han.

Men grunnen til at saken forsvant er at skattekravet ble betalt.

Det fremgår klart i et brev Reikerås sender justisdepartementet – der han sågar klager over at andre har betalt skattegjelden…

Til det er det jo å bemerke at Reikerås jo ble fratatt bevillingen på grunn av økonomisk rot og manglende regneskap. Så det å faktisk dokumentere at han ikke har hatt inntekt kan jo være en begynnelse.

Videre er det åpenbart at Justisdepartementet ikke er korrekt instans for omgjøring av ligning. Første instans i så måte er Skatteetaten, og videre hele veien til søksmål. Men altså ikke justisdepartementet, som er stedet Reikerås henvender seg.

De interesserte kan lese hele brevet her.

Når det gjelder at konkursen tok lang tid, som Reikerås også tar opp i brevet, kan leses i beretningen i konkurssaken. Det er også verdt å merke seg at Marius Reikerås konsekvent krevde omkamp på alt:

Nå er jo det selvsagt en rett Reikerås hadde i den situasjonen. Men han kan ikke da samtidig klage over at bobehandlingen tok unødig lang tid…

Og uansett er det originalt å i brevs form, til feil instans, kreve urettmessig skatt tilbakebetalt.